Tag Archives: ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์เมืองโบราณ

ประเทศตุรกีนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณค่ะ ในอดีตนั้นเคยเป็นตำแหน่งที่ตั้งของกรุงทรอยทัวร์ตุรกี ราคาถูกสถานที่โด่งดังในตำนานสงครามที่ลื่อเลืองไปทั่วโลก ประเทศตุรกีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรมันจึงมีเทววิหารหลากหลาย ปรากฏให้เห็นซึ่งยุคปัจจุบันเป็นแค่เพียงเศษซากแต่ก็มากมายไปด้วยมนต์ขลัง

 

ทัวร์ตุรกี วิหารอะโครโปลิส 

เมืองบนที่สูงแห่งนี้เป็นเค้าโครงฐานในการป้องกันเมืองของราชอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชัน พร้อมทั้งกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมปราการเหล่านี้

 

ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีวิทยา 

อยู่ทางใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดโชว์วัตถุโบราณที่ค้นพบในเอเฟซุส เพอร์กามุม มิเลท ชั้นที่เป็นประตูเข้าจัดโชว์รูปปั้นกรีก โรมัน กับอียิปต์ ชั้นหนึ่งจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑสถานคือการวาดเขียนบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี อยู่ทางทิศใต้ของอิซมีร์ พร้อมทั้งรูปสลักของไพโซดอนกับเดเมเตอร์ ปลูกสร้างขึ้นราวปีค.ศ. 200

 

ทัวร์ตุรกี เขาอยาโซลุก

เป็นตำแหน่งที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น บอกเล่ากันว่า ขณะเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสในช่วงบั้นปลายของชีวิตพร้อมทั้งเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 4 มีการปลูกสร้างที่ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของเซนต์จอห์น พร้อมทั้งกษัตริย์จัสตินเนียนได้ปลูกสร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวเป็นเหตุให้วิหารพังลง จนไม่นานมานี้จึงมีการซ่อมแซมขึ้นใหม่

ทัวร์ตุรกี สัญจรชมตัวเมืองโบราณกาลเอเฟซุส

เมืองแห่งนี้ถือว่าโบราณกาลมากที่สุดในตุรกีค่ะ มีเรื่องเก่าแก่มายาวนานก่อนคริสตกาลเสียอีก เป็นอีกเมืองที่ไม่ควรพลาดมาเยือนเนื่องจากมีสถาปัตย์สวยงามตามแบบฉบับของกรีกให้ได้ชม ทุกสถานที่ล้วนเต็มไปด้วยตำนานที่เก่าแก่ของโลกค่ะ วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันให้ได้รู้จักด้วย
ทัวร์ตุรกี สัญจรชมตัวเมืองโบราณกาลเอเฟซุส
ทัวร์ตุรกี หอสมุดเซลซุส
ห้องสมุดแห่งนี้มีเรื่องเก่าแก่กล่าวไว้ว่า ช่วงที่เซลซุสดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงปกครอง ลูกชายของเขาได้ปลูกสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพ่อ ด้านในเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมเลื่องชื่อในคริสต์ศตวรรษนั้น ที่สะดุดตาด้วยศิลปะแบบ เฮลเลนนิสติก อันเป็นยุคทองของงานศิลปะผู้บรรยายของกรีก ต่อมาห้องสมุดเซลซุสได้ถูกชาวกอธ เผาผลาญทำลาย ทำให้บรรดาเอกสารและโครงร่างอาคารที่เป็นไม้ทั้งหมดของห้องสมุดเซลซุสถูกทำลายสูญสิ้น แต่ว่าส่วนของอาคารด้านหน้าที่สร้างจากหินอ่อนไม่ได้ถูกทำลายไปด้วย ยังคงมั่นคงเป็นมรดกแห่งความตกทอดสืบมาอีกหลายร้อยปี จนกระทั่งในศตวรรษที่ 10 เกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ในเอเฟซุส ทำเอาอาคารห้องสมุดด้านหน้าพังลงมา ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ เช่น เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณความดี เทพีแห่งความฉลาด และเทพีแห่งความรู้

ทัวร์ตุรกี โรงมหรสพเอเฟซุส
เป็นโรงมหรสพที่จุคนได้ 30,000 คน เป็นโรงละครที่โล่งแจ้งที่โตเป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางโอบล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ชั้นขึ้นไป ปัจจุบันยังอาจใช้งานได้ดีอยู่พร้อมทั้งมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงมั่งเป็นบางครั้งบางคราว

tourxpresscenter.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html