Tag Archives: ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน เขตแดนแห่งความงาม

ทัวร์จอร์แดน เขตแดนแห่งความงาม

จอร์แดนนั้นมีเขตแดนติดกับตะวันออกลาง ดังนั้นภูมิประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก จอร์แดนนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญทางเหตุการณ์ในอดีตของอารยธรรมโบราณค่ะ เป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมด้วย ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับอย่างมากมาย

ทัวร์จอร์แดน ปราสาทครูเสดโชบัค
หรือว่าที่รู้จักกันภายในพวกทหารครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก ก่อสร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นปราการควบคุมทางสัญจรกองคาราวานที่จะสัญจรจากดามัสกัสไปอียิปต์ภายในอดีตตัวเมืองแห่งนี้มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน ต่อมาได้ถูกทำลายลงโดยทหารมุสลิมภายใต้การนำแนวทัพของ ซาลาดิน เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน เป็นอีกพื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยตำนาน

ทัวร์จอร์แดน นครเปตรา
บริษัททัวร์มหานครสีดอกกุหลาบ นครโบราณแสนสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ภายในซอกเขาแห่งโมเสส มีตำนานอันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโด ไมท์จวบจนถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูภายในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ได้เข้ามาปลูกสร้างอาณาจักร บ้านเมือง กระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของราชอาณาจักรโรมันที่นำ โดย กษัตริย์ทราจันพร้อมกับได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงเวลาล่มสลายเมื่อหมดยุคของราชอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้น ทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมด้วยการพังทลาย ของเมืองภายหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายหนจนสูญหายนับพันปี จวบจนภายในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิสนาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้พบนครศิลาแห่งนี้พร้อมทั้งนำไปเขียนภายในหนังสือชื่อTRAVEL IN SYRIA จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้

http://www.hilighttravel.com/package/24/ทัวร์จอร์แดน.html

ทัวร์จอร์แดน ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

 
ภายในจอร์แดนนั้นมีอะไรน่าหลงใหลให้ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ โดยเฉพาะความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่นทะเลเดดซี ที่เป็นเหตุให้คนอาจจะลอยตัวได้แม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็น เรียกได้ว่าทะเลเดดซีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวไปมากแห่งหนึ่ง จอร์แดนนั้นมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือนประเทศไหนภายในเอเชีย เนื่องด้วยอยู่ชิดกับตะวันออกกลางจึงมีทะเลทรายให้ท่องเที่ยวชม  จอร์แดนภายในอดีตนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ด้วยค่ะ ย้อนไปนานกว่านั้นหลายพันปีก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของโรมันจึงเต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญเช่นวิหารพร้อมกับปราสาทต่างๆ ควรค่าแก่การไปแวะเยี่ยมชม
 
ทัวร์จอร์แดน ท้องทะเลเดดซี
คือทะเลที่ถูกจาลึกในกินเนสส์ว่า คือจุดที่ต่ำที่สุดภายในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตรเลยดีเดียว นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องความเค็มที่สุดภายในโลกด้วยค่ะ เค็มกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง 20% จึงเป็นเหตุให้ไม่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลได้ ด้วยความเค็มของน้ำเป็นเหตุให้คนที่ลงไปเล่นอาจจะลอยได้ค่ะ เลยกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
 
ทัวร์จอร์แดน นครเจอราช  
หรือว่าอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เมืองพันเสา เมืองแห่งนี้คืออดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรโรมันคาดการณ์ว่าเมืองนี้น่าจะถูกปลูกสร้างใน ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาลเดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่าเมืองสวรค์ แต่ว่าครั้งหนึ่งนครได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทำลายพร้อมกับถูกฝังกลบโดยทรายต่อจากนั้นก็ได้หายไปเป็นนับพันปี กว่าจะมีคนพบพร้อมกับเก็บกู้ขึ้นมาก็หลงเหลือแต่ซากของเสาแล้ว
 

http://www.hilightworldtour.com/package/24/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99.html