Category Archives: ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ชมความสวยงามศิลปะแบบจีน

นอกจากไต้หวันจะขึ้นชื่อในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ อีกมากมายเลยค่ะ แม้ว่าไต้หวันจะเป็นเกาะที่แตกออกมาจากจีนแต่วัฒธรรมและการดำรงชีวิตนั้นออกจะต่างกันพอควร เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันภายในวันนี้

ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ
ก่อสร้างขึ้น เพื่อคะนึงถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติบ้านเมือง ในยุคปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู พร้อมทั้งรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่บูชาดวงวิญาณ ของเหล่าทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยภาพเขียน และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของเครื่องระลึกแห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหาร ที่ได้รับการฝึกฝนอย่าง เคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน
หรือว่า "วัดเขามังกร" เดิมพื้นที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยช่วงปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มของความรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีตสมัย วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นภายในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงและสร้างเสร็จภายในปี 1740 ตลอดช่วงเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะเก่าแก่ที่อาจดูได้จากสถาปัตยกรรมศาสตร์ในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานเนื้อที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะเพียบพร้อมดีนัก

hilighttravel.com/package/33/ทัวร์ไต้หวัน.html