Category Archives: ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน เขตแดนแห่งความงาม

ทัวร์จอร์แดน เขตแดนแห่งความงาม

จอร์แดนนั้นมีเขตแดนติดกับตะวันออกลาง ดังนั้นภูมิประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก จอร์แดนนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญทางเหตุการณ์ในอดีตของอารยธรรมโบราณค่ะ เป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมด้วย ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับอย่างมากมาย

ทัวร์จอร์แดน ปราสาทครูเสดโชบัค
หรือว่าที่รู้จักกันภายในพวกทหารครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก ก่อสร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นปราการควบคุมทางสัญจรกองคาราวานที่จะสัญจรจากดามัสกัสไปอียิปต์ภายในอดีตตัวเมืองแห่งนี้มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน ต่อมาได้ถูกทำลายลงโดยทหารมุสลิมภายใต้การนำแนวทัพของ ซาลาดิน เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน เป็นอีกพื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยตำนาน

ทัวร์จอร์แดน นครเปตรา
บริษัททัวร์มหานครสีดอกกุหลาบ นครโบราณแสนสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ภายในซอกเขาแห่งโมเสส มีตำนานอันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโด ไมท์จวบจนถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูภายในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ได้เข้ามาปลูกสร้างอาณาจักร บ้านเมือง กระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของราชอาณาจักรโรมันที่นำ โดย กษัตริย์ทราจันพร้อมกับได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงเวลาล่มสลายเมื่อหมดยุคของราชอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้น ทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมด้วยการพังทลาย ของเมืองภายหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายหนจนสูญหายนับพันปี จวบจนภายในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิสนาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้พบนครศิลาแห่งนี้พร้อมทั้งนำไปเขียนภายในหนังสือชื่อTRAVEL IN SYRIA จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้

http://www.hilighttravel.com/package/24/ทัวร์จอร์แดน.html