ทัวร์กัมพูชา เขตแห่งความเก่าแก่น่ามอง

เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าหากพูดถึงกัมพูชา หลายท่านก็คงคิดถึงปราสาทหินเก่ามาก ซึ่งการไปทัวร์กัมพูชาส่วนมากแล้วก็นิยมไปเที่ยวชมปราสาทค่ะ เป็นของดีของเก่าแก่กัมพูชาเหมือนชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวบ้านเราก็นิยมไปวัด วันนี้เราก็มีปราสาทโบราณกาลสองแห่งมาชี้แนะให้รูจักกันค่ะ
 
ทัวร์กัมพูชา ปราสาทจิสอร์
เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินที่อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงพนมเปญมากนัก ที่นี่มีจุดหลักที่น่าพิศวงของสันทรายซึ่งบริบูรณ์ไปด้วยนาต้นข้าวสีเขียวสด และบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบวัดฮินดูขนาดเล็ก ซึ่งด้านใน คือ หมู่อาคารสีน้ำตาลที่ทอดตัวลดหลั่นลงไปตามผาสูงชันอย่างน่าทึ่ง และถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะดูคล้ายกับวัดที่รกร้างว่างเปล่า แต่กลับมีพระภิกษุจำวัดอยู่ และคอยปฏิบัติหน้าที่เป็นไกด์นำนักท่องเที่ยวเดินไปตามขั้นกระไดโบราณ ที่ทอดยาวจำนวน 180 ขั้น และบันไดเวียนอีก 408 ขั้น สำหรับชมซากทรุดโทรมของวัดที่ปลูกสร้างจากหินทรายที่นี้อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นไม่กี่ปราสาทที่มีการใช้จริง
 
ทัวร์กัมพูชา สมโบไพรกุก 
หรือว่าที่เรียกว่าป่าปราสาทแห่งกัมปงธม เป็นทำเลที่ตั้งของอาณาจักรเจนละภายในสมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 ซึ่งภายในช่วงปี ค.ศ. 616-635 นั้นเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าสามารถรวบรวมเอาอาณาจักรฟูนันเข้ามารวมกันได้อย่างเป็นมั่นคง โดยตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตจังหวัดกัมปงธม โดยประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งสมโบไพรกุกนั้นมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง อันมากไปด้วยปราสาทขนาดเล็กที่ถูกปลูกสร้างกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ทั้งนี้ ปราสาททั้งหมดถูกปลูกสร้างขึ้นด้วยอิฐและหินทราย มีลวดลายการแกะสลักเป็นรูปคนและบริวารที่มีลักษณะคล้ายคลึงชาวอินเดียนและชาวกรีก ซึ่งปัจจุบันนี้ที่ต้นไม้ขึ้นปกคลุมไปทั่วแต่ยังสามารถเห็นตัวปราสาทได้ซึ่งมีความเก่าและดูสวยงามมาก
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>